סטודנטים יקרים, 

המכללה הטכנולוגית כנרת הנה מלכ”ר ופועלת כגוף ציבורי מתוקצב, שכר הלימוד זהה לשכר הלימוד במכללות המתוקצבות.

בהתאם לתקנות חיילים משוחררים ישנה זכאות של 90% השתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה והשנייה. בנוסף, תלמידים זכאים ליהנות מהפיקדון האישי עפ”י חוק קליטת חיילים משוחררים.

אי-ידיעת הנהלים אינה פותרת אתכם מתשלום ואינה מהווה עילה לאי קיומם. שלמו את שכר הלימוד בזמן ובכך תמנעו מעצמכם ומאתנו אי-נעימות מיותרת. 

שינויים בתעריף במידה ויהיו, יפורסמו לכלל הסטודנטים. 

לתשלום והסדרת שכר לימוד יש לפנות למורן הלל:

04-6653606 [email protected]

שעות קבלה שכר לימוד:

ימים א’-ה’

8:30-12:00

13:30-15:00

טופס להוראת קבע

כתב התחייבות כספית – תשפ״ג