מידע על התאמות והקלות לבעלי אבחון לימודי

על מנת לקבל הקלות והתאמות במהלך לימודיך, עלייך להציג אבחון מקורי בתוקף במשרד מינהל הסטודנטים בתחילת שנת הלימודים. 

הצגת האבחון תאפשר מתן הקלות והתאמות בהתאם להמלצות האבחון ובכפוף לנהלי מה”ט. 

האבחון יכול לאשר לסטודנט/ית את ההתאמות הבאות:

 • תוספת זמן של 25% ממשך הבחינה
 • הקראת שאלון הבחינה
 • הגדלת שאלון הבחינה

מהו אבחון בתוקף?

על פי נהלי מה”ט אבחון בתוקף הינו: 

 • אבחון שנעשה לפני גיל 16- תקף ל- 5 שנים מתאריך הבדיקה.
 • אבחון שנעשה מגיל 16 ואילך תקף ל-7 שנים מתאריך הבדיקה. 

האבחון חייב להיעשות ע”י גורם מוסמך: פסיכולוג חינוכי/מאבחן דידקטי/נוירולוג/פסיכיאטר.  

חשוב לציין כי אנו במכללה הטכנולוגית דורשים אבחון דידקטי על מנת לאשר הקלות והתאמות. 

אבחון  פסיכו-דידקטי דורשים באוניברסיטאות/מכללות אקדמיות. 

באם הנך מתכנן ללמוד בעתיד לימודים אקדמיים לשיקולך האישי, באם לבצע אבחון פסיכו-דידקטי במכוני מת”ל:

 • חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל חי-04-8181427 
 • מרכז אבחון, המכללה האקדמית גליל מערבי- 04-9015238
 • מכון אורן, מכללת אורנים- 04-9838971
 • מכון יה”ל, אוניברסיטת חיפה- 04-8249022
 • מכון יעל, חיפה04-8383373
 • מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל04-6423449
 • המרכז האקדמי רופין, עמק חפר 09-8983863

בדיקת קשב וריכוז עם המלצת נוירולוג/ פסיכיאטר 

תוקף האבחון הינו 5 שנים, במידה והאבחון מעל 5 שנים יש לגשת לעשות אבחון חדש.

 האבחון יכול לאשר לסטודנט/ית את ההתאמות הבאות:

 • תוספת זמן של 25% ממשך הבחינה
 • כיתה נפרדת
 • הפסקה במהלך הבחינה

ניתן לבצע את הבדיקות הבאות: 

 • Moxo
 • T.o.v.a
 • CPT 

את הבדיקה ניתן לעשות דרך קופת החולים או בצורה פרטית. 

במידה והאבחון שברשותך אינו בתוקף- כיצד מחדשים?

באם החלטתם לחדש את האבחון לקראת שנת הלימודים, ניתן לחדש את האבחון באופן פרטי      

מול כל גורם מוסמך שהינו פסיכולוג חינוכי/מאבחן דידקטי/נוירולוג/ פסיכיאטר.   

מועד הגשת האבחון לשם קבלת התאמות :

 • מועד הגשת בקשה להתאמות והגשת האבחון לבחינות פנימיות ניתן להגיש במהלך כל שנת הלימודים כמובן שעדיף להגיש בתחילת השנה על מנת להיעזר בהקלות כבר מהבחנים הראשונים. 
 • לשם קבלת התאמות בבחינות חיצוניות ממה”ט  לשנת הלימודים תשפ”א התאריך האחרון הינו עד תאריך 31/12/21 במשרדי מינהל הסטודנטים. 

סטודנט אשר יגיש לאחר מועד זה, יוכל לקבל הקלות והתאמות רק בבחינות הפנימיות של    

המכללה ולא בבחינות החיצוניות של מה”ט.

ניתן לפנות למשרדי מינהל הסטודנטים לשאלות ופרטים נוספים בנושא למייל:[email protected]