לוח זמנים אקדמי המכללה הטכנולוגית כנרת לשנה”ל תשפ”ד 2024-2023

יום ראשון ללימודיםיום א’,  י”ב בטבת תשפ”ד, 24/12/2023
יום אחרון ללימודים בסמסטר א’יום ו’,  כ”ו באדר ב’ תשפ”ד, 5/04/2024 
חופשת פסחיום ב’, י”ד בניסן תשפ”ד, 22/04/2024ועד יום ג’ כ”ב בניסן תשפ”ד 30/04/204
יום ראשון ללימודים בסמסטר ב’יום א’, כ”ז בניסן תשפ”ד, 5/05/2024
יום הזיכרון ויום העצמאותיום ב’, ה’ באייר תשפ”ד, 13/5/2024 ועד יום ג’, ו’ אייר תשפ”ד, 14/05/2024
חופשת חג השבועות יום ג’, ה’  בסיון תשפ”ד, 11/06/2024 ועד יום ד’, ו’ בסיוון תשפ”ד, 12/06/2024
יום אחרון ללימודים בסמסטר ב’יום ו’, כ’ בתמוז תשפ”ד,  26/07/2024
סמסטר קיץ יום ראשון ללימודיםיום א’, כ”א באב תשפ”ד, 25/08/2024
ראש השנהיום ה’, א’ בתשרי תשפ”ה, 03/10/2024 ועד יום ו’ ב’ בתשרי תשפ”ה, 04/10/2024
סמסטר קיץ יום אחרון ללימודיםיום ה’, ח’ בתשרי תשפ”ה, 10/10/2024
יום ראשון ללימודים תשפ”היום א’, ט’ בחשוון תשפ”ה, 10/11/2024

אירועים וטקסים:

  • ביום ראשון, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כ”ז בניסן, 05.05.24 , לא יתקיימו לימודים למסלול ערב.
  • עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה תתקיים ביום שני, כ”ח בניסן,06.05.24  בשעה 10:00 .
  • עצרת הזיכרון לחללי מערכות ישראל תתקיים ביום ראשון, ד’ באייר,12.05.24  בשעה 12:00 . ביום זה לא יתקיימו לימודים למסלול ערב.
  • אירוע יום הסטודנט יתקיים ביום ראשון 29.05.24 כא’ באייר תשפ”ד .

זכאות להיעדרות מלימודים ולמועד מיוחד במבחנים:

לסטודנטיות וסטודנטים מהדתות הבאות: מוסלמים, דרוזים ונוצרים, ניתנת הזכות להיעדרות מלימודים לפי רשימת החגים שלהלן  (במגבלת חובת נוכחות 80%), וכן לבחינה במועד מיוחד, באם יתקיימו מבחנים בימי חג אלה ובאם לא ניגשו למבחניםאלה, כל זאת על פי השתייכותם/ן הדתית.

ככלל לא יתואמו בחינות/ סיורים ואירועים משמעותיים בימי חג אלו.

רשימת החגים לפי הדתות (תאריכים נתונים לשינוי)

מוסלמיםעיד אל פיטר09-11.04.243 ימים
עיד אל אדחה16-20.06.244 ימים
דרוזיםחג הנביא אליהו )אלח’דר(25.01.241 יום
חג הנביא שועייב25-28.04.244 ימים
עיד אל אדחה16-20.06.244 ימים
נוצריםחג המולד )קתולי(24-26.12.233 ימים
חג המולד) אורתודוקסי(07-08.01.242 ימים
ראש השנה האזרחית01.01.241 יום
פסחא )קתולי(31.03.241 יום
פסחא )אורתודוקסי(16.04.241 יום

התאמות בבחינות בימי חג ובצום הרמדאן והפסחא

כל סטודנטית וסטודנט מהמגזר המוסלמי והצ’רקסי אשר צמים בחודש הרמדאן ונבחנים בתקופת הצום, בנות

ובני העדה הנוצרית הצמים בימי טרום הפסחא יהיו זכאים להתאמות כדלהלן:

  1. בבחינות המתקיימות בתקופה זו תהיה תוספת זמן מקסימלית של 30 דקות למבחן. אין התאמות כפולות, סטודנט/ית שמקבל/ת תוספת זמן בגין התאמה כלשהיא, לא ת/יהיה זכאי לתוספת זו.